DOMKI HOBBITA

DOMEK HOBBITA  2,4m x 3m

DOMEK HOBBITA 2,4m x 3m

Wymiary zewnętrzne: 2,4 m x 3,0 m  
DOMEK HOBBITA  2,4m x 2,4m

DOMEK HOBBITA 2,4m x 2,4m

Wymiary zewnętrzne: 2,4 M x 2,4 M