PRZYGOTOWANIE TERENU

Każda konstrukcja jest montowana na podłożu przygotowanym wcześniej przez klienta. Teren powinien być wypoziomowany i ustabilizowany. Zależnie od preferencji i możliwości, klient może się zdecydować i przygotować jeden z czterech rodzajów podłoża:

Betonowy fundament:  Fundament powinien wznosić się minimum 10 cm ponad poziom terenu w celu zabezpieczenia konstrukcji przed działaniem wody.

Kostkę brukową: tak jak w przypadku fundamentu podłoże powinno wznosić się ponad poziom terenu

Bloczki betonowe

Drewniany podest /taras