UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA BALII

Użytkowanie i konserwacja balii (jacuzzi)drewnianej, z wkładem polipropylenowym/z wkładem z włókna szklanego
Plastikowe jacuzzi wyprodukowane ze specjalnego typu plastiku- polipropylenu, nie wymaga tak dużej konserwacji jak drewniane jacuzzi. Nasze plastikowe jacuzzi wykonane jest z 5mm polipropylenu (8mm w niektórych częściach), jest niezwykle trwałe, odporne na mróz oraz łatwe do czyszczenia. Cześć zewnętrzna wykonana jest z drewna, więc posiada wspaniałe walory estetyczne, lecz zapewnia większą higienę użytkowania.

Plastikowe jacuzzi nie wymagają ciągłego napełniania wodą, gdyż nie podlegają przesuszaniu tak jak drewniane typy urządzeń. Woda może być wypuszczana w zależności od preferencji.
Plastikowe jacuzzi należy czyścic standardowymi środkami do higieny wanien lub basenów.
§ Ściśle zabrania się podgrzewania jacuzzi, jeśli jest ono puste bądź napełnione do połowy. Kluczowym jest, aby
zaczekać na napełnienie jacuzzi do wymaganego limitu- 10cm od górnej krawędzi.
§ Używaj drewna opałowego, brykietu bądź suchego drewna do podgrzewania. Nie używaj węgla!
§ Używaj łopatki do mieszania wody, aby zapewnić równomierne nagrzewanie wody.
§ Używaj termometru do badania temperatury wody. Zalecana temperatura do kąpieli na zewnątrz to 36 - 38°C.
§ Po każdym użyciu, opróżnij zbiornik z wody.
§ Ściśle zabrania się spuszczania wody z jacuzzi, dopóki woda znajdująca się w środku jest gorąca.
§ W sezonie zimowym, jeśli temperatura spada poniżej zera, ważne jest opróżnianie jacuzzi oraz pieca.
§ W wypadku zamarznięcia pieca, przed jego rozpaleniem, musi on zostać odmrożony.
§ Ten typ jacuzzi nie wymaga szczególnej konserwacji, używaj standardowych środków do czyszczenia wanien bądź
basenów.
§ Zaleca się czyszczenie pieca z popiołu po każdorazowym użyciu.
§ Co najmniej raz w roku konserwuj zewnętrzna część jacuzzi olejem z siemienia lnianego lub impregnatorem drewna
w celu zapewnienia dobrego stanu sprzętu. Zewnętrzna część jacuzzi może być również odmalowywana.
§ Nie używaj słonej/ morskiej wody; do tego typu wody potrzebny jest inny rodzaj stali (w razie potrzeby kontaktuj się
z dystrybutorem).
§ Nie pozostawiaj dzieci oraz ludzi z niepełnosprawnościami bez nadzoru podczas kąpieli.

Dla bezusterkowego, sprawnego i bezpiecznego działania produktu kupujący jest zobowiązany
stosować się do poniższych prawidłowości:
✗ chroń swoją balie przed częste malowanie odpowiednimi farbami nawierzchniowymi.
Malowanie i konserwacje należy wykonywać wtedy kiedy jest to potrzebne i uzasadnione aby
zabezpieczyć i zakonserwować balie lecz nie rzadziej niż 1 raz do roku. Preparat do
malowania powinien zapobiegać nadmiernemu wysychaniu oraz zawilgoceniu, powinien izolować od wody i słońca,
✗ balia wykonana jest z drewna i jak inne produkty wykonane z tego materiału narażona jest na
uszkodzenia mechaniczne i pożar,
✗ balie powinny znajdować się na utwardzonym i równym podłożu oraz zostać odpowiednio
wypoziomowane, wybierając miejsce dla bali należy zadbać aby stała w miejscu raczej nie
nasłonecznionym lub zacienionym gdyż drewno ulega szybkiej erozji na słońcu  co nie jest objęte gwarancją, 
Warunkiem szczelności beczki drewnianej jest utrzymanie wilgotności drewna , w okresie
wiosna , lato , jesienią (z wyłączeniem dni, w których temperatura spada poniżej zera) drewno
ma tendencję do utraty wody i przesychania. W tym okresie należy utrzymać maksymalny
poziom wody w beczce, tzn. 10 cm od górnej krawędzi beczki,
✗ zimą należy po użytkowaniu wypuszczać wodę z bali a w przypadku opcji z piecem
zewnętrznym także spuścić wodę z pieca !!!
✗ nie zastosowanie się grozi zamarznięciem i rozsadzeniem balii lub pieca (usterki z powodu
zamarznięcia nie podlegają gwarancji),
✗ przed wypuszczeniem wody z balii, użytkownik powinien pamiętać o wygaszeniu pieca nie
zastosowanie się może doprowadzić do spalenia się balii, poziom ustawienia pieca
zewnętrznego powinien być równy z poziomem ustawienia balii. Długość rur łączących piec
z balią nie powinna przekraczać 50 cm. Istotna jest także drożność kanałów
doprowadzających wodę z pieca do balii celem zachowania prawidłowej cyrkulacji wody. Nie
zastosowanie się do powyższych zaleceń może skutkować uszkodzeniem pieca a nawet jego
wybuchem,
✗ właściwy poziom wody w beczce to 10 cm. od rantu na górze balii. Przelanie wody przez
górną krawędź bali może spowodować zalanie dmuchawy powietrza i trwałe jej uszkodzenie
(dotyczy beczek z systemem masażu powietrznego) nakazuje się zabezpieczenie przed
wilgocią panelu sterującego systemem masażu. Niezabezpieczenie przed wilgocią
włączników hydro i air masażu może spowodować uszkodzenie membrany włącznika lub
przekaźnika pneumatycznego. W czasie nie używania hydro i air masażu gdy temperatura
spada poniżej zera zaleca się uruchomienie dmuchawy systemu powietrznego na czas 5 minut
w celu przedmuchania kanałów powietrznych. Uszkodzenie systemów hydro i air masażów
spowodowane zamarznięciem w nich wody nie jest objęte gwarancją. 
✗ maks ymalny czas pracy hydromasażu nie powinien przekraczać 30 min, kolejny cykl hydromasażu powinien nastąpić po 30 min. przerwie,
✗ balia z zainstalowanymi dodatkami w postaci oświetlenia, systemu jacuzzi, filtra wymaga
połączenia przez fachowca do instalacji elektrycznej z systemem antyporażeniowym,
✗ biorąc pod uwagę indywidualne oczekiwania klientów Gwarant dopuszcza  stosowanie według uznania środków konserwujących lub barwiących drewno . Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za efekt i zachowywanie się w czasie użytych  preparatów.

  Gwarancja nie obejmuje części podlegających normalnemu zużyciu oraz części i materiałów eksploatacyjnych, jak: filtry, żarówki itp.