DOMKI HOBBITA

DOMEK HOBBITA  2,4m x 2,4m

DOMEK HOBBITA 2,4m x 2,4m

Wymiary zewnętrzne: 2,4 M x 2,4 M
DOMEK HOBBITA  2,4 M x 3,5 M

DOMEK HOBBITA 2,4 M x 3,5 M

Wymiary zewnętrzne: 2,4 M x 3,5 M